Uluslararası İlişkiler Ofisi

Diploma Eki

Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

İEÜ tüm mezunlarına otomatikman ücretsiz olarak İngilizce hazırlanan bir diploma eki vermektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, tüm mezunlarına vermekte olduğu İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesi ile Avrupa Komisyonu tarafından Üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label)” 2010 yılında almaya hak kazanmıştır.

İEÜ Diploma Eki Örnekleri:

Lisans Diploma Eki Örneği
Yüksek Lisans Diploma Eki Örneği