Uluslararası İlişkiler Ofisi

Hoşgeldiniz

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü (UİOM) İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek üzere kurulmuştur. Ofisimiz, İEÜ'nün Stratejik Planı'nda yer alan uzun dönem hedeflerinin gerçekleştirilme çabalarını koordine etmek üzere organize edilmiştir.

SOSYAL MEDYA