Bizi takip edin
|
EN

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, diğer adıyla “Yerleştirme”,  bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği Programından faydalanabilirler.

Yerleştirme Süreleri
Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yerleştirilecek olan öğrencilerin  en az 2 ay, en fazla 12 ay süreyle staj yapma hakları bulunmaktadır.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

- İşletmeler
- Eğitim Merkezleri
- Araştırma Merkezleri
- Diğer Kuruluşlar

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilemez:

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

Başvuru,Seçim ve İlan Süreci
Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumlarla kendileri doğrudan iletişime geçip staj onaylarını aldıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin ilan ettiği tarihler arasında E-Devlet üzerinden yapılandırılan TURNAPortal üzerinden başvurularını gerçekleştirmelidir.

Yapılan başvurular, Rektörlük Makamı’nın görevlendirmesiyle kurulan bir komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir.

Seçim Kriterleri:
Staj seçimlerinde %50 GPA, %50 yabancı dildir.
Başvuru yapmak isteyen lisans öğrencileri, 4.00 üzerinden en az 2.20 Genel Not Ortalamasına sahip olmalıdır. Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmalıdır.

Maddi Destek
Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylik hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir.

Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans’ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak staj faaliyetinden yararlanabilirler.

Seçildikten sonra

Öğrenciler seçildikten sonra, hem İEÜ hem de Staj yapacakları kurum tarafından onaylanması gereken Staj Anlaşması, sigorta poliçesi, taahhütname, vize fotokopisi gibi belgeleri hazırlayarak hareketlilik öncesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ederler.

Staj Hareketliliği programından hibeli olarak yararlanacak olan öğrenciler Euro hesap numarası bilgilerini ofisimize dilekçe aracılığıyla iletirler ve bu bilgilere göre kendileriyle hibe sözleşmesi imzalanır. 

Hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben öğrencilerin alacakları toplam hibe tutarının %70′lik kısmı belirtilen Euro hesap numaralarına aktarılır.

Öğrenciler vize süreçlerini gidecekleri ülkenin konsoloslukları ile iletişime geçerek bireysel olarak yürütürler.

 
 

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.