Bizi takip edin
|
EN

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Başvuru, seçim ve ilan süreci

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları ilan edilen tarihler içerisinde TURNA Portalı üzerinden alınmaktadır.  Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Erasmus Anlaşmaları ve Kontenjanlar bölümünde yer alan Erasmus anlaşmamızın olduğu üniversiteleri öğrenim gördükleri bölüm bazında inceleyerek başvurularını bu kontenjanlar doğrultusunda TURNA Portal üzerinden gerçekleştirirler.  Yükseköğretim kurumları, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. Bu kriterler her akademik yıl için belirlenerek Ulusal Ajans tarafından ilan edilir.

Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sayfası ve panolarındaki duyuruları takip ederek başvurularını gitmek istedikleri akademik dönemden bir önceki akademik dönem içinde yapmalıdırlar. Güz ve Bahar dönemleri için açılacak ilanların duyurusu Uluslararsı İlişkiler Ofisi'nin anasayfasında yapılır. Yapılan tüm başvurular, kriterler dahilinde değerlendirilip, sonuçlar internet sayfasında ve TurnaPortal üzerinde ilan edilir.

Erasmus Anlaşmaları ve Kontenjanlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erasmus programı kapsamından çeşitli alanlarda daha fazla bireyin faydalanabilmesi için Avrupa’daki birçok üniversite ile Erasmus anlaşması yapmıştır.

Kontenjanlar akademik yıl bazında olup, her dönem yenilenmemektedir.

Maddi Destek

Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylik hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir.

Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Erasmus öğrencileri gidecekleri okula ayrıca bir okul ücreti veya harç ödemezler, ancak tüm yaşam masrafları kendilerine aittir.

Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans’ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak değişim faaliyetinden yararlanabilirler.

Erasmus öğrenim hareketliliği seçim süreci, partner ünviersitelerin son başvuru tarihlerine uyabilmek için Ulusal Ajans’ın hibe sonuçlarını açıklamasından önce tamamlanmaktadır.  Ancak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından hibe miktarları açıklanıncaya kadar aday öğrenci statüsündedir. Asil adaylık, ancak hibe sonuçları ilan edildikten sonra açıklanabilir.

Erasmus programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hakedildiği anlamına gelmez. Hibenin yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus başarı notları etkili olacaktır.

Seçildikten sonra

Seçilen öğrencilerin isimleri ve e-mail adresleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından partner üniversiteye bildirilir ve öğrencilerin başvuru hakkında yönlendirilmesi istenir. Öğrenciler bu yönlendirmeleri ve partnerin internet sayfasındaki talimatları izleyerek başvuru evraklarını tamamlayıp gidecekleri partner kurumlara iletirler.

Partner kurumlar, başvurularını eksiksiz tamamlayan öğrencilerlere vize için gerekli olan kabul mketubunu gönderirler.

Öğrenciler ilgili ülkenin büyükelçiliği / konsolosluğu ile irtibat kurarak vize işlemlerini bireysel olarak yürütürler.

Erasmus öğrencileri, partner üniversitede alacakları dersleri Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile birlikte seçmelidir. Alınacak olan derslerin İEÜ’de hangi derse denk sayılacağı Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler alacakları dersleri ve İEÜ’deki karşılıklarını Erasmus Hareketlilik Öncesi Tanınma Belgesi’ne yazarak Bölüm Koordinatörlerine ve Bölüm Başkanlarına imzalatıp KION yazılımına yüklenmelidir. Alınacak olan dersler aynı zamanda OLA (Online Learning Agreement) sistemi üzerinden de seçilerek hem İEÜ'deki hem de partner kurumdaki bölüm Erasmus koordinatörüne onaylatılmalıdır.

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.