Üyelikler - Uluslararası İlişkiler Ofisi | İzmir Ekonomi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Üyelikler

EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği)

İzmir Ekonomi Üniversitesi, European Universities Association (Avrupa Üniversiteler Birliği) üyelik başvurusunda bulunmuş ve EUA’nın değerlendirmesi sonucunda, üyeliğe hak kazanmıştır. EUA merkezi Belçika’da bulunan ve Avrupa’daki Yükseköğretim kurumlarını temsil eden ve gelişmelerine katkıda bulunan bir kuruluştur. EUA Avrupa’daki yükseköğrenim kurumlarınının eğitim ve kalite standartlarını yükseltmelerine ve sürekli iyileştirmelerine katkıda bulunur. EUA’nın hedefi Avrupa’daki yüksek öğrenim kurumlarını farklılıkları ortadan kaldırmadan yakınlaştırmak, şeffaflaştırmak ve kalite kültürünü benimseterek Bologna Süreci’ni desteklemektedir.

CMU (Akdeniz Üniversiteler Birliği)

1983 yılında bir yenilik ve modernleşme süreci başlatarak üyelerinin sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Akdeniz Üniversiteleri Birliği, çeşitli alanlarda çalışan uzmanlar için bir buluşma noktası ve yeni mezunlar için verimli bir eğitim alanı sunmaktadır. Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla güçlü bağlantıları bulunmaktadır.

Magna Charta Universitatum

Magna Charta Observatory, Bologna Üniversitesi ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından kurula, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Magna Charta Observatory, 1988 yılında dünya çapındaki 388 üniversitenin Rektörü tarafından kabul görerek imzalanan Magna Charta Universitatum’da belirtilen ilkeler doğrultusunda temel yükseköğretim değerlerinin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

NICE Network

NICE Network; Avrupa,Kuzey Afrika ve Asya’da konumlanan 35 üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu, Bologna ve Lizbon Konvansiyonlarına tamamen uyumlu bir topluluktur. Üyeler,  Avrupa Kredi Transfer Sistemi ilkelerinin uygulanması üzerine geliştirilen “Kalite Beyannamesi” ni benimsemektedirler.

IAU (Uluslararası Üniversiteler Birliği)

1950 yılında kurulan IAU (Uluslararası Üniversiteler Birliği), UNESCO tabanlı bir topluluktur. 120 ülkeden çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getiren topluluk, ortak amaçlar doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

EERA (Avrupa Enerji Araştırma Birliği)

Avrupa Enerji Araştırma Birliği (EERA) Avrupa kamu araştırma merkezleri ve üniversitelerin işbirliği ile oluşturulmuştur. EERA, Avrupa Strateji Enerji Teknoloji Planı’nın (SET-Plan) temel taşlarından biridir ve 150’den fazla araştırma merkezi ile üniversiteleri bir araya getirmiştir. Avrupa’da akıllı ağlar, biyoyakıtlar, CO2 emssion yakalama ve depolama, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, jeotermal enerji, deniz enerjisi, nükleer enerji, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi konularında  ortak araştırma programları oluşturarak yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmayı ve Avrupa’nın enerji araştırma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

SOSYAL MEDYA
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.