Bizi takip edin
|
EN

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Ders İntibak İşlemleri

 • ERASMUS programı kapsamında yurt dışı üniversitede alacağınız dersleri ve bu derslerin İEÜ’deki eşdeğerliklerini yurt dışına gitmeden önce Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla bölümünüzdeki ERASMUS Program Koordinatörü’ne onaylattırınız.
 • Yurt dışı üniversiteye gittiğinizde, alacağınız derslerde değişiklik yapılması zorunluluğunun doğması halinde, yeni alacağınız veya değiştireceğiniz dersler için Uluslararası İlişkiler Ofisi ve bölümünüzün ERASMUS Program Koordinatörü’nün onayını alınız.
 • ERASMUS programı kapsamında yurtdışı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin, bu  süre içerisinde aldığı her bir ders Üniversitemizde içerik açısından uygun görülen bir  derse eşdeğer sayılır.
 •  Birebir aynı olmayan dersler farklı bölümlerde farklı derslere eşdeğer sayılabilir.
 • Yurtdışı üniversitelerde alınan ve başarısız olunan dersler, ders içeriklerinin bire bir olması durumunda Üniversitemizde tekrar alınır. Başarısız olunan dersin Üniversitemizde bulunmaması veya birebir aynı olmaması halinde onun yerine ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni bir ders Üniversitemizde alınır.
 • ERASMUS programı kapsamındaki üniversitelerde alınan derslere ait  transkriptler en geç takip eden dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 5. haftanın sonuna kadar kabul edilir.
 • Yurtdışı üniversitelerde alınan derslerin notları Üniversitemizde geçerli olan not sistemine çevrilir ve öğrencilerin transkriptine bu notlar işlenir.
 • ERASMUS programı kapsamındaki Üniversitelerde alınan derslere ait transkripti gelen öğrencilerin takip eden döneme ait ders kayıtları, yurt dışı üniversitede aldığı derslerin İEÜ sistemine çevrilen başarı notları da dahil edilerek belirlenen Genel Not Ortalamaları(GNO) dikkate alınarak yapılır.
 • Transkriptlerin yurtdışında öğrenim görülen üniversiteden gelmemesi halinde bu öğrencilerin takip eden döneme ait ders kayıtlarında,  önceki dönem sonunda oluşan Genel Not Ortalamaları(GNO) dikkate alınır.
 • Yurt dışındaki üniversitelerde Y-Attended notu verilmiş dersler için Üniversitemizdeki başarı notu karşılığı olarak S-Satisfactory notu verilir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerde alınan dersin Üniversitemizde eşdeğeri/karşılığı olan dersin/derslerin ÇAP(Çift Ana Dal Programı) veya YDP(Yan Dal Programı)’nda yer alması halinde bu dersler, ilgili ÇAP/YDP bölüm koordinatörü tarafından Erasmus ve diğer değişim programları tanınma belgesinde imzalanır. Bu dersler, ÇAP/YDP transkriptinde gösterilir. Diğerleri Ana Dal transkriptinde yer alır.
 • Üniversitemizde karşılığı veya benzeri olmadığı için NI(Not Included) notu verilmesi önerilen dersler Ana Dal transkriptinde yer alır.
 • Yurt dışındaki üniversitelerde aldıkları derslerin eşdeğerlikleri sonucu Ana Dal Bölümünde, öngörülenden fazla bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli ders almış durumuna gelen öğrencilerin başarısız oldukları bu dersler transkriptlerinde gösterilir ve başarısız oldukları bu dersler yerine Üniversitemizde karşılığı gösterilen veya başka bir seçmeli dersi almaları gerekir.
 • Zorunlu olarak aldığı II. Yabancı Dil dersleri dışında, yurt dışındaki üniversitelerde başka yabancı dil dersleri alan öğrencilerin, bu dersleri Ana Dal transkriptlerinde yer alır; ancak bu dersler bölüm dışı seçmeli ders olarak sayılmaz.
 • Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, bu üniversitelerde aldıkları birden fazla modül derslerin üniversitemizde tek bir derse eşdeğer tutulması durumunda, ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.
 • Bazı yurt dışı üniversitelerin transkriptlerinde yer alan “Pass” notunun karşılığı olarak Üniversitemizde “S”, “Fail” notunun karşılığı “FF” olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenir.
 • Öğrencilerin öğrenim protokollerinde (Online Learning Agreement) yer aldığı halde kayıtlandığı dersi/dersleri bölüm ERASMUS koordinatörlerinin onayını almadan bırakmaları vb. nedenlerle, transkriptlerinde yer almayan derslerin notları Üniversitemizde “FF” olarak kabul edilerek Üniversitemiz transkriptlerine bu şekilde işlenir. Bu uygulamada, transkriptlerinde ve öğrenim protokollerinde daha fazla ders bulunan öğrenciler için, Genel Not Ortalamalarına göre ilgili dönemde Üniversitemizde alabilecekleri ders sayısı kadar ders dikkate alınır.

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.