Uluslararası İlişkiler Ofisi

Çift Diploma

Çift Diploma programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla yaptıkları anlaşmalar sonucunda, her iki kurum tarafından müşterek yürütülmek üzere oluşturulan; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde derece veren ortak programdır.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki kurumdaki akademik gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, her iki kurumdan ayrı ayrı iki diploma alarak mezun olurlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde; önlisans, lisans ve lisansüstü  derecelerinde olmak üzere çeşitli alanlarda çift diploma programları bulunmaktadır.

Önlisans Programları
Lisans Programları
Lisansüstü Programlar